Twister - zestawienie zalet

BEZOBSŁUGOWOŚĆ : Fabryczne ustawienie naprężenia zapewnia natychmiastową gotowość do użycia.


STABILNOŚĆ CIŚNIENIOWA:Jednakowa grubość gumowej ścianki statora gwarantuje równomierne obciążenie gumy i stała wydajność tłoczenia w szerokim zakresie ciśnienia.


DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ: Rotor o najwyższej na rynku wytrzymałości na zużycie- dzięki ekstremalnej wysokiej zawartości chromu/karbidu. Lity hartowany materiał gwarantuje wysoką wytrzymałość eksploatacyjną –również po długim okresie eksploatacji.

1. Stalowe ścianki boczne wspierają warstwę gumy i przeciwdziałają odkształceniu jej geometrii pod ciśnieniem. Zapewnia to stabilność ciśnienia i długą żywotność.
2. Cieńsze ścianki i większa powierzchnia to lepsze odprowadzanie ciepła w statorze. Niższa temperatura w statorze wydłuża jego żywotność.
3. Element zabezpieczający przed przekręceniem zapewnia bezpieczeństwo i służy jako pomoc przy montażu.


NISKA TEMPERATURA PODCZAS EKSPLOATACJI : Tarcie powoduje wytwarzanie ciepła negatywnie oddziałującego ma gumę w statorze. Dlatego należy zredukować ilość ciepła w statorze, stosując odpowiednią mieszankę gumy i dbając o szybkie odprowadzanie ciepła.

1. Konstrukcja zastosowana w TWISTERZE - Cieńsze ścianki i większa powierzchnia lepiej odprowadzają ciepło w statorze.
2. Konstrukcja cylindryczna - Nierównomierne grubości warstwy gumowej są przeszkodą w szybkim odprowadzaniu ciepła